Bloemen Bestellen »

Oudshoorn Bloemen onderneemt duurzamer

Wij hebben het keurmerk Barometer Duurzamere Bloemist !

Over het keurmerk

Wij zijn trots op ons keurmerk en certificaat “Barometer Duurzame Bloemist”.

De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk keurmerk waarmee bloemisten kunnen aantonen dat zij duurzamer ondernemen. 

Er wordt gelet op op de volgende 6 onderdelen:
– Duurzaam assortiment bloemen en planten
– Afval (scheiding) en verpakkingen
– Duurzame energie en -besparing
– Milieuvriendelijke schoonmaak
– Duurzamer transport en bezorging
– Zorg voor medewerkers

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Tijdens openbare hoorzittingen worden de (nieuwe) eisen besproken en kunnen aanwezigen hier een reactie op geven. Deze reacties wegen mee in de vaststelling van de definitieve criteria.

De onafhankelijke certificatie-instelling controleert of bloemisten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. De controle en certificatie van de bloemist wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Kijk hier op de website van Barometer Duurzamere Bloemist voor alle informatie.